آموزش و پرورش منطقه موچش

آموزشی

ریاضی پایه اول (تفریق یک عدد از خودش)

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:11  توسط افسانه ملکی  | 

میانگین و درصد قبولی دبستان معاد گاوشان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:2  توسط افسانه ملکی  | 

سناریوی درس علوم پایه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم
 
سناریوی درس علوم پایه سوم
 
موضوع : آب در روی زمین (چرخه آب)
 
نام ونام خانوادگی: افسانه ملکی
 
مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی
 
منطقه : موچش
 
آموزشگاه :  معاد گاوشان
 
زمان :45 دقیقه
 
تاریخ : 90/2/10

 

جشنواره الگوهای تدریس
علوم پایه سوم ابتدایی
موضوع درس : چرخه آب
سال تحصیلی 89-90

 

فعالیت های آموزشی :(هدف کلی)
آموزش آب در روی زمین ( چرخه آب)

تحلیل آموزشی :(اهداف جزئی)
1- ایجاد زمینه ی مناسب در دانش آموزان برای مطالعه درباره ی آب در طبیعت
2- آشنایی با محل هایی که آب در آن وجود دارد .
3- محدود بودن منابع خدادادی واستفاده ی درست از این منابع را یاد گرفته باشند.
4- راههایی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب را بدانند.
5- تعریف چرخه آب را بدانند.
6- تعمیم
8- با شکلهای مختلف آب در طبیعت  آشنا باشند

اهداف عملکردی :
الف) شناختی

1- چرخه آب را تعریف می کند
2- مراحل چرخه آب را توضیح می دهد .
3- مثالهایی برای صرفه جویی ذدر مصرف آب می دهد .
4- در حفظ ونگهداری آن احساس مسئولیت می کند .
5- جاهایی که در آن آب وجود دارد می شناسد.


 ب )نگرش عاطفی :
1- به دانستن وشناخت محیط اطراف علاقمند می شود .
2- به اهمیت آب در زندگی توجه می کند .
3- در حفظ ونگهداری آب می کوشد .
4- نعمتهای خدا را دوست می دارد .
5- نسبت به حفظ محیط زیست احساس مسئولیت می کند .

ج) روانی حرکتی :
1- تصاویر مربوط به چرخه آب را به ترتیب می گذارد.
2- موارد مهم را یادداشت می کند .
3- ایفای نقش می کند .
4- نقاشی را رنگ آمیزی می کند .

 شرایط : کلاس درس
وسایل کمک آموزشی: کتاب درسی – تابلوی کلاس – تصاویر مربوط به مراحل مختلف چرخه آب – پنبه – مداد رنگی – کاغذ رنگی – چارت آموزشی -  دستگاه پروجکشن
مدل کلاس : کلاس به صورت گروهی وبه شکل میزگرد

روشهای تدریس: گانیه : همیاری – سقراطی – ایفای نقش
ارتباط موضوع با بحثهای دینی :
زیست محیطی – بهداشت – مهارت اجتماعی با زندگی فراگیران مرتبط است . خدا نعمتهای زیادی به ما داده است ( دینی ) وجود آن برای ادامه ی زندگی ضروری است ( زیست محیطی ) برای بهداشت فردی لازم است ( بهداشتی ) در استفاده ی درست واسراف نکردن مهارت پیدا می کند با هوشهای لفظی – زبانی ارتباط دارد .

رفتار ورودی وویژگیهای فرگیران :
در سالهای قبل وامسال با این مفاهیم آشنا شده اند .
وجود آب در روی کره ی زمین – فواید آن – نیاز موجودات زنده به آب مایع بودن آب – ضروری بودن آن برای حیات .


 راهبردهای آموزش :

فعالیتهای معلم : (5 دقیقه )
الف : سلام واحوالپرسی ، حضور وغیاب ، کنترل کتابها وتکالیف – توجه به وضع جسمی وروانی فراگیران ، بررسی وضعیت فیزیکی کلاس  ، گروهبندی دانش آموزان به صورت گروههای تصادفی.

از شکلهای خورشید – ابر – قطره آب بر روی کارت ها استفاده می کنم از دانش آموزان می خواهم که هر کدام یک کارت را بردارند بعد سه گروه پنج نفری درست می شود که اسم گروهها وشکلهایی است که روی کارت های آنها وجود دارد بعد به دانش آموزان می گویم که هر کدام کارت هایی هم شکل دارند کنار هم بنشینند واسم گروهها – ابر – خورشید – قطره آب  می باشد برای تمایل بیشتر به انجام کار گروهی آنها را طوری می نشانم که روبروی هم قرار گیرند تا در تعامل بیشتر وبهتری با هم باشند وطوری باشد که به راحتی قابل کنترل ونظارت باشد سعی میکنم تمام گروهها را به فعالیت وا دارم تا نظم کلاس در طی درس وانجام هر فعالیتی برقرار باشد البته گروهها وفعالیتشان را محدود نمی کنیم ولی از آنجایی که برقراری نظم در کلاس مهم بوده وما را در جهت استفاده بهینه از زمان وانجام فعالیتهای یادگیری کمک می کند این اصل را به دانش آموزان القاء می کنیم این کار را از طریق جدول امتیاز دهی به رعایت نظم وبهداشت وآرامش گروهها به صورت یک رقابت سالم در میان ایشان به اجراء در می آوریم وبا گذاشتن علامت مثبت ومنفی در جدولی که مقابل دیدشان است آنها را متوجه رفتار گروهی وفردیشان قرار می دهیم .

ب) انجام ارزشیابی تشخیصی وورودی:(3 دقیقه)
با طرح سوالات :
تعریف انرژی؟
فراگیران به این پرسشها پاسخ می دهند
از آب چه استفاده هایی می شود ؟
فراگیران به این پرسشها پاسخ می دهند
وسیله ای که انرژی آب استفاده می کند ؟
فراگیران به این پرسشها پاسخ می دهند
آب در چه جاهایی وجود دارد ؟


روش : پرسش وپاسخ
برای جلوگیری از به هدر رفتن آب در محیط زندگی خود چه پیشنهادهایی دارند ؟
پاسخ به پرسشها توسط گروه قطره
فکر می کنید رودخانه ها چگونه به وجود می آیند ؟
پاسخ به پرسشها توسط گروه ابر

ج) ایجاد انگیزه :    (5 دقیقه)                                                                                    
از دانش آموزان می خواهم  که تصور کنند کوچک وکوچکتر می شوند تا به اندازه ی یک قطره آب در می آیند واز آنها می خواهم همراه داستانی که برای آنها تعریف می کنم سفر خود را با قطره ی آب آغاز کنند وبرای داستان یک اسم مناسب انتخاب می کنیم مثلاً «ماجراهای یک قطره آب » و آن را روی تابلوی کلاس می نویسم وهمزمان شکل قطره آب باصدای آب بر روی پروجکشن نشان داده می شود شروع می کنیم من یک قطره آب هستم که در یک رودخانه زندگی می کنم شکل رودخانه همراه با صدای آن از سیستم نشان داده می شود  خودت را برای مسافرت با من آماده کن بعد بر روی چارت تصویری که خورشید بر روی رودخانه می تابد را به فراگیران نشان داده وتصویر را بر روی پروجکشن نمایش می دهیم وادامه می دهیم خورشید خانم هر روز نور خود را به به روی دریا ورودخانه می تاباند وآب رودخانه ها ودریاها کم کم گرم می شود .

بعد تصویر بعدی که بخار شدن آب را نشان می دهد به فرگیران نشان داده وادامه می دهیم که بعضی از قطرات آب بخار می شوند وبه هوا می روند وتصویر آن را از سیستم نشان می دهیم من هم که حالابه بخار تبدیل شده ام همراه با دوستانم بالا وبالاتر می رویم وقتی به آن بالاها رسیدیم در آن جا هوا سرد می شود بعد تصویر ابر را به دانش آموزان نشان داده وادامه می دهیم ما بخارها با هم جمع می شویم وباز به قطره هاتی ریز آب تبدیل می شویم ودر کنار هم قرار می گیریم وابررا تشکیل می دهیم وقتی ابرها سنگین شدند آن وقت باران می بارد وتصویر باریدن باران را که همراه بارعد وبرق است به دانش آموزان نشان داده وادامه می دهیم که دوباره به زمین بر می گردیم همان قطره های ریز آب که با تابش خورشید بخار شده بودند باز هم به خانه اولمان بر می گردیم وشکل دریا را با صدای آن برای فراگیران نمایش می دهیم.

کار فرگیران همراه با تدریس معلم: (25 دقیقه )
بعد برای گروه خورشید تصویر  آب دریا وتاثیر تابش خورشید بر آن را نقاشی کرده وبا استفاده از کاغذ رنگی آبی به جای دریا وکاغذ رنگی زرد خورشید خانم را درست می کنند .
گروه دوم ابر تشکیل ابر را نقاشی می کنند وبا استفاده از پنبه وچسب وکاغذ رنگی که پنبه به جای ابر وکاغذ آبی بریده شده به جای آب دریا دومین مرحله چرخه آب را انجام می دهند .

بعد برای رفع خستگی دانش آموزان این شعر را می خوانند ودست
می زنند .
      یک قطره آب بودم                          بودم میان دریا

         کم کم بخار شدم                           رفتم به آسمانها
            در آسمان آبی                            یک تکه ابر گشتم
            باران شدم باریدم                          بر کوه ودشت دریا
سپس از سی دی آموزشی استفاده کرده وگروهها جورچین چرخه آب را کامل کرده ومورد تشویق قرار می گیرند و سپس قسمتهای مختلف درس از روی نرم افزار طراحی شده برای دانش آموزان توضیح داده می شود.

روش گانیه
( همیاری لفظی وزبانی)

در هنگام فعالیت بر کار گروهها نظارت کامل داشته . همکاری وهماهنگی اعضای گروه باعث افزایش توانایی سازش وکار با گروه وصرفه جویی در وقت می شود بعد از انجام کار توسط دانش آموزان ( نماینده ی هر گروه به ترتیب فعالیت آثار خود را به معرض نمایش می گذارند ودرباره ی آن برای دوستان خود صحبت می کنند ونحوه ی تشکیل چرخه ی آب را از روی کلاژ ونقاشی خود را ارایه می دهند . این کار برای تقویت قوه ی بیان بچه ها مفید وموثر است گروهها را تشویق کرده وبه هر یک امتیاز لازم را می دهیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:7  توسط افسانه ملکی  | 

مکمل و فوق برنامه

این مطلب برگرفته از اینترنت است.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:54  توسط افسانه ملکی  | 

ارزشیابی توصیفی (گردآوری و تنظیم: افسانه ملکی، سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی منطقه موچش)

ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی یکی از رویکردهای نوین در ارزشیابی تحصیلی محسوب می شود که به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش و توسط دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت متبوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

تعریف ارزشیابی توصیفی

بکارگیری مقیاس مقوله ای رتبه ای (خیلی خوب، خوب، قابل قبول، احتیاج به تلاش بیشتر) به جای مقیاس فاصله ای و بکارگیری کارنامه توصیفی و ابزارهایی برای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متناسب با مقیاس مورد نظر.

اهداف طرح

1-     بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

2-     فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ 20 گرایی

3-     تاکید بر اهداف اموزش و پرورش از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تاکید بر محتوا

4-     افزایش بهداشت روانی، محیط یاددهی- یادگیری با کاهش اعتبار نمره و...

ضرورت های طرح

1-     وجود پدیده کودک آزاری در اثر توجه بیش از حد به نمره

2-     هدفمند شدن امتحان

3-     تعبیر ناصواب از مفهوم ارزشیابی

4-     ناکارآمدی مقیاس های کمی برای ارزیابی تغییرات کیفی در شخصیت دانش آموزان

5-     بی توجهی به سایر ابعاد شخصیتی دانش آموز

6-     تجربه سایر کشورها در این زمینه

7-     توجه همه جانبه به ابعاد مختلف شخصیت فراگیر

 

مبانی و اصول طرح

1-     توجه به فرایند رشد و پیشرفت دانش آموز (فرایندگرایی)

2-     توجه به بازخورد مثبت و صادقانه

3-     کثرت گرایی روش و ابزارهای متنوع برای جمع آوری اطلاعات از دانش آموز ان

4-     توجه به انتظارات واقعی دانش آموزان

5-     تلفیق رویکردهای مختلف ارزشیابی

روشها و راه کارهای مورد استفاده در ارزشیابی توصیفی

1-     ارزشیابی تکوینی

2-     ارزشیابی عملکردی

3-     ابزارهای جمع آوری اطلاعات

4-     کارنامه توصیفی

ابزارهای ارزشیابی

1-     گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه توصیفی)

2-     بازخورد توصیفی

3-     پوشه کار

4-     برگه ثبت مشاهدات

5-     چک لیست

6-     آزمون ها

7-     تکالیف بعدی

گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه توصیفی)

این کارنامه برای ارائه بازخورد نتایج تلاش و عملکرد دانش آموز و معلم در فرایند یادگیری و یاددهی تنظیم می شود. در این کارنامه علاوه بر مشخصات فردی دانش آموز اطلاعات دیگری مانند وضعیت حضور و غیاب و عملکرد درسی و فعالیت های برجسته دانش آموز و توصیه های معلم و نظر والدین در مورد فرزندان شان ارائه می گردد.

بازخورد توصیفی

در بازخورد توصیفی فرایند یاددهی- یادگیری با نیازهای فراگیران و انتظارات آموزشی منطبق و سازگار می گردد. بازبخورد توصیفی به صورت های فردی و جمعی و رسمی و غیر رسمی و تکوینی و پایانی و حتی فرد به خود انجام می گیرد و در عین حال شخصیت و احترام به دانش آموز حفظ می شود.

پوشه کار

پوشه کار در حقیقت مجموعه و نمونه ای از محصولات و فعالیت ها و آثار هنری و تکالیف نوشتنی و برگه های آزمون و گزارشات و تشویقات و ... دانش آموزان است که به صورت مدون گردآوری می شود تا قابل ارزشیابی باشد. پوشه کار شامل مشاهدات (چک لیست و ثبت رویدادها) تحلیل آزمون ها (عملکردی و مدادی کاغذی و کتاب باز و گروهی و...) بازخورد همکلاسی ها و والدین و فراگیر به خود می باشد.

برگه ثبت مشاهدات

معلم در مواقعی که شرایط بروز برخی رفتارها و اعمال ویژه و رفتارها و فعالیت های خاص درسی و اجتماعی و عاطفی و فعالیت های بهداشتی و ... برای دانش آموز فراهم می گردد، مشاهدات خود را ثبت تا در مواقع ارزشیابی لحاظ گردد.

چک لیست

منظور مجموعه ای از نشانه ها و شواهد است که به انتظارات خاص از دانش آموز مربوط می شوند و توسط معلم بر اساس مشاهدات خود در کلاس در مورد وجود یا عدم وجود شواهد رفتار عملکرد تنظیم می شود.

آزمون ها

معلم با آزمون های مختلف (مداد کاغذی و آزمون در خانه عملکردی) نسبت به جمع آوری اطلاعات مختلف به منظور سنجش و ارزشیابی دقیق تر دانش آموزان و اولیای آنان آگاه می شود.

تکالیف درسی

تکالیف درسی به عنوان یکی از ابزارهای ارزشیابی موقعیت های خوبی برای فراگیر فراهم می کند تا نسبت به تقویت و بسط دانش ها و مهارت های خور در کلاس و مدرسه (کارگاه و کتابخانه و آزمایشگاه ) یا منزل تلاش نماید.

موانع و مشکلات طرح

1-      موانع و مشکلات درون سیستمی

2-      رویکردهای سنتی ارزشیابی

3-      نگرش منفی بعضی از معلمان نسبت به نوآوری و تحول

4-      عدم وجود رویکردهای یاددهی- یادگیری مناسب با الگوی ارزشیابی

5-      پایین بودن استانداردهای آموزشی در بسیاری از مدارس کشور

منابع: موسوی- ارزشیابی در خدمت آموزش

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:35  توسط افسانه ملکی  | 

مسابقه دوچرخه سواری


مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان دبستان گاوشان

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:7  توسط افسانه ملکی  | 

بازگشایی مدارس


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


بازگشایی مدارس در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:2  توسط افسانه ملکی  | 

جشن قرآنجشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج


جشن قرآن پایه اولی های دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:0  توسط افسانه ملکی  | 

ارزشیابیجلسه ارزشیابی مستمر آبان ماه سال تحصیلی 90-91 دبستان گاوشان منطقه موچش شهرستان سنندج

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:28  توسط افسانه ملکی  | 

آموزش


آموزش در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندجآموزش در دبستان گاوشان منطقه موچش- شهرستان سنندج

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:23  توسط افسانه ملکی  | 

مطالب قدیمی‌تر